SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Kwi 12

Zapytanie Ofertowe na konserwację urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – Szpital przy ulicy Mirowskiej 15, Mickiewicza 12 i Bony 1/3 (III Postępowanie)

Zapytanie Ofertowe na konserwację urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – Szpital przy ulicy Mirowskiej 15, Mickiewicza 12 i Bony 1/3 (III Postępowanie)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 12.04.2018
Umowa – 12.04.2018
Formularz oferty – 12.04.2018

ZAŁĄCZNIKI

Załącnzik do Formularza ofertowego – 12.04.2018
Załącznik nr 1 – 12.04.2018
Załącznik nr 2 – 12.04.2018
Załącznik rr 3 – 12.04.2018

WYNIKI

Wyniki – 24.04.2018