SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
marzec 7

Zapytanie ofertowe na dostawę podtlenku azotu w butlach dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe na dostawę podtlenku azotu w butlach dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 07.03.2019
Projekt umowy – 07.03.2019
Formularz ofertowy – 07.03.2019

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik do formularza ofertowego – formularz asortymentowo-cenowy – 07.03.2019
Załącznik Nr 1 – 07.03.2019

Wyniki
Wyniki – podtlenek azotu – 20.03.2019

Wyniki aktualizacja adresu Wykonawcy