SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Mar 22

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych.

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 22.03.2019
Umowa – 22.03.2019
Formularz asortymentowo – cenowy paliwo – 22.03.2019

ZAŁĄCZNIKI

Formularz Oferty – 22.03.2019
Opis przedmiotu zamówienia – 22.03.2019

WYNIKI

Wyniki – 03.04.2019