SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Maj 14

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – III postępowanie

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – III postępowanie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 14.05.2018
Umowa – 14.05.2018
Opis przedmiotu zamówienia – 14.05.2018

ZAŁĄCZNIKI

Formularz asortymentowo-cenowy – 14.05.2018
Formularz oferty – 14.05.2018

WYNIKI

Wyniki – 16.05.2018