SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
mar 18

Zapytanie ofertowe na Dostawę paliw płynnych dla Miejskiego Szpitala Zespolonego

Zapytanie ofertowe na Dostawę paliw płynnych dla Miejskiego Szpitala Zespolonego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo – cenowy
Załącznik nr 2 – Formularz Oferty
Załącznik nr 3 – Umowa

Pytania i odpowiedzi

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Protokół unieważnienia