SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Gru 13

Zapytanie ofertowe na dostawę osprzętu i materiałów zużywalnych do endoskopii.

Zapytanie ofertowe na dostawę osprzętu i materiałów zużywalnych do endoskopii.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 13.12.2018
Umowa – 13.12.2018
Formularz oferty + oświadczenie RODO – 13.12.2018

ZAŁĄCZNIKI

Formularz asortymentowo-cenowy – pakiet nr 1 – 13.12.2018
Informacja o RODO dla zamawiajacego – 13.12.2018

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia – 18.12.2018

WYNIKI

Wyniki – 21.12.2018