SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
kw. 4

Zapytanie Ofertowe na dostawę materiałów ślusarskich, hydraulicznych i elektrycznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów ślusarskich, hydraulicznych i elektrycznych – 3 Pakiety.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1a – Formularz asortymentowo -cenowy
Załącznik nr 1b – Formularz asortymentowo -cenowy
Załącznik nr 1c – Formularz asortymentowo -cenowy
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Umowa

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki