SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Wrz 5

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów i środków do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie (II pakiety)

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów i środków do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie (II pakiety)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 05.09.2019
Umowa – 05.09.2019
Formularz oferty + oświadczenie RODO – 05.09.2019

ZAŁĄCZNIKI

Informacja o RODO dla zamawiajacego – 05.09.2019
Pakiet I – Formularz asortymentowo-cenowy – 05.09.2019
Pakiet II – Formularz asortymentowo-cenowy – 05.09.2019

WYNIKI

Wyniki – 18.09.2019