SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Wrz 20

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów elektrycznych do Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów elektrycznych do Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zapytanie ofertowe – 20.09.2018
Umowa – 20.09.2018

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia nr 1 – 26.09.2018
Wyjaśnienia nr 2 – 27.09.2018

ZAŁĄCZNIKI

formularz asortymentowo – cenowy – 20.09.2018
Formularz oferty – 20.09.2018

WYNIKI

Wyniki – 03.10.2018