SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Cze 12

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż rolet okiennych w oddziałach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż rolet okiennych w oddziałach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 12.06.2018
Projekt umowy – 12.06.2018
Informacja uzupełniająca – 14.06.2018
Informacja RODO – 12.06.2018

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty – 12.06.2018
Załącznik Nr 1 – wykaz rolet – 12.06.2018
Załącznik asortymentowo-cenowy – 12.06.2018

WYNIKI

Wyniki – 21.06.2018