SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Lip 6

Zapytanie ofertowe na dostawę druków medycznych i druków akcydensowych dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie (II pakiety).

Zapytanie ofertowe na dostawę druków medycznych i druków akcydensowych dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie (II pakiety).

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 06.07.2018
Projekt umowy – 06.07.2018
Formularz oferty – 06.07.2018

ZAŁĄCZNIKI

Informacja o RDO dla zamawiajacego – 06.07.2018
Formularz asortymentowo – cenowy Druki MEDYCZNE – 06.07.2018
Formularz asortymentowo – cenowy Druki AKCYDENSOWE – 06.07.2018
Wzory druków – 06.07.2018

WYNIKI

Wyniki – 17.07.2018