SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Lip 15

Zapytanie ofertowe na dostawę drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie (II – postępowanie)

Zapytanie ofertowe na dostawę drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie (II – postępowanie)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 15.07.2019
Umowa – 15.07.2019
Formularz oferty – oświadczenie RODO – 15.07.2019

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formulrz asortymentowo-cenowy – 15.07.2019
Informacja o RODO dla zamawiajacego – 15.07.2019

WYNIKI

Wyniki – 19.07.2019