SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
kw. 5

Zapytanie ofertowe – modernizacja Sali Porodowej i remontu pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym szpitala przy ul. Mickiewicza 12”

Poprawa warunków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – w zakresie modernizacji Sali Porodowej i remontu pomieszczeń higieniczno – sanitarnychw Oddziale Ginekologiczno – Położniczym szpitala przy ul. Mickiewicza 12

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe
Specyfikacja

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Kosztorys
Załącznik nr 3 – Umowa

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki