SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Lut 14

Zapytanie Ofertowe dotyczące usługi recertyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością według normy PN EN ISO 9001:2015 oraz OHSAS 18001:2007 wraz z audytami nadzoru przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania posiadające akredytację PCA.

Zapytanie Ofertowe dotyczące usługi recertyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością według normy PN EN ISO 9001:2015 oraz OHSAS 18001:2007 wraz z audytami nadzoru przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania posiadające akredytację PCA.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 14.02.2019
Umowa recertyfikacja ISO – 14.02.2019
Formularz oferty – 14.02.2019
Informacja o RODO dla zamawiającego – 15.02.2019

Oświadczenie dla wyłonionego wykonawcy do uzupełnienia po rozstrzygniętym zapytaniu ofertowym.

Oświadczenie RODO – 15.02.2019

WYNIKI

Wyniki – 18.02.2019