SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
maj 2

Zapytanie Ofertowe – dostawa paliw płynnych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych.

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe – 02.05.2017
Opis przedmiotu zamówienia – 02.05.2017

ZAŁĄCZNIKI

Form. asortymentowo-cenowy – 02.05.2017
Wzór umowy – 02.05.2017
Formularz oferty – 02.05.2017

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Protokół– 11.05.2017