SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
maj 25

Zapytanie ofertowe: Dostawa Paliw: Benzyny i Oleju Napędowego dla potzreb SP ZOZ MSZ w Częstochowie

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe – AKTUALNE
Data publikacji: 07.06.2022
Pobierz
Zapytanie ofertowe – NIEAKTUALNE
Data publikacji: 25.05.2022
Pobierz
Umowa
Data publikacji: 25.05.2022
Pobierz
Formularz ofertowy – AKTUALNY
Data publikacji: 07.06.2022
Pobierz
Formularz ofertowy – NIEAKTUALNY
Data publikacji: 25.05.2022
Pobierz
Informacja o RODO
Data publikacji: 25.05.2022
Pobierz
Załączniki
Opis przedmiotu zamówienia
Data publikacji: 25.05.2022
Pobierz
Formularz asortymentowo-cenowy
Data publikacji: 25.05.2022
Pobierz
Wyniki
Wyniki
Data publikacji: 06.06.2022
Pobierz