SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
maj 17

Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów ślusarskich, hydraulicznych, elektrycznych i malarskich

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów ślusarskich, hydraulicznych, elektrycznych i malarskich z podziałem na 4 pakiety.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1-opis przedmiotu zamówienia, formularzu asortymentowo-cenowym oraz umowie.

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe – 17.05.2017

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIE OFERTOWEGO

Sprostowanie – 19.05.2017

Opis przedmiotu zamówienia – 17.05.2017

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo – cenowy pakiet nr 1 – 17.05.2017
Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo -cenowy pakiet nr 2 – 17.05.2017
Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo -cenowy pakiet nr 3 – 17.05.2017
Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo -cenowy pakiet nr 4 – 17.05.2017
Formularz oferty – 17.05.2017
Umowa – 17.05.2017

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia – 24.05.2017

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

Protokół