SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
mar 29

Zapytanie ofertowe: Dostawa endoprotez 2 Pakiety dla Miejskiego Szpitala Zespolonego

Zapytanie ofertowe: Dostawa endoprotez 2 Pakiety dla Miejskiego Szpitala Zespolonego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Umowa

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki