SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
mar 6

Zapytania Ofertowego postępowania na dzierżawę koncentratorów – II Postępowanie

Zapytanie ofertowe
Ogłoszenie
Data publikacji: 06.03.2023
Pobierz
Załączniki
Załącznik nr 1 – Zestawienie parametrów technicznych koncentratorów tlenu
Data publikacji: 06.03.2023
Pobierz
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Data publikacji: 06.03.2023
Pobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie
Data publikacji: 06.03.2023
Pobierz
Wyniki
Wyniki
Data publikacji: 20.03.2023
Pobierz