SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
cze 22

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w trybie „ZAPYTANIA OFERTOWEGO”

Zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej na potrzeby promocji projektu pn. ,,Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie”.

WYNIK