SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Nazwa pliku:
Zakup aparatury i sprzętu medycznego Pobierz plik