SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Sie 23

Rozbudowa, modernizacja obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycjynymi Miejskiego Szpitala Zespolonego w zakresie dostosowania paw. Ci H dla osób niepełnosprawnych