SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Paź 2

Rozbudowa, modernizacja obiektów Szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego – w zakresie zakupu stołu operacyjnego dla potrzeb Oddziału Urologicznego przy ul. Mirowskiej 15 Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Rozbudowa, modernizacja obiektów Szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego – w zakresie zakupu stołu operacyjnego dla potrzeb Oddziału Urologicznego przy ul. Mirowskiej 15 Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 02.10.2018
SIWZ – 02.10.2018

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – 02.10.2018

ZMIANA SIWZ

Zmiana SIWZ – 04.10.2018
Załącznik do SIWZ – 04.10.2018

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 15.10.2018

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia do SIWZ – 09.10.2018
Zmiana zapisu SIWZ i terminu otwarcia ofert – 10.10.2018

WYNIKI

Wyniki – 25.10.2018