SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Paź 15

Rozbudowa, modernizacja obiektów Szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej w ramach doposażenia Oddziałów Szpitalnych.  

Rozbudowa, modernizacja obiektów Szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej w ramach doposażenia Oddziałów Szpitalnych.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie -15.10.2018
SIWZ-15.10.2018

ZMIANA TREŚCI SIWZ

SIWZ (Zmiana) – 19.10.2018
SIWZ – wersja edytowalna – 19.10.2018

WYJAŚNIENIA

Wyjasnienia nr 1 – 23.10.2018

ZAŁĄCZNIKI

Zalaczniki do SIWZ – wersja edytowalna – 15.10.2018

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 25.10.2018

WYNIKI

Wyniki – 15.11.2018