SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Cze 5

Przetarg na zakup i dostawę sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego (15 pakietów) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj – jutro lepsza praca niż dzisiaj” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania „Modernizacja stanowisk pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie”.

Przetarg na zakup i dostawę sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego (15 pakietów) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj – jutro lepsza praca niż dzisiaj” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania „Modernizacja stanowisk pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie”.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 05.06.2019
SIWZ – 05.06.2019

ZAŁĄCZNIKI

Załaczniki do SIWZ – wersja edytowalna – 05.06.2019

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia – 11.06.2019

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 14.06.2019
Sprostowanie Informacja z otwarcia ofert – 17.06.2019
Oferta – 17.06.2019

WYNIKI

Wyniki – 04.07.2019

INFORMACJA O PONOWNYM OTWARCIU OFERTY

Informacja – 16.08.2019