SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Maj 14

Przetarg na zakup i dostawę sprzętu medycznego na potrzeby realizacji projektu pn. Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w sprzęt medyczny oraz do dezynfekcji celem przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19.

Przetarg na zakup i dostawę sprzętu medycznego na potrzeby realizacji projektu pn. Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w sprzęt medyczny oraz do dezynfekcji celem przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 14.05.2020
SIWZ – 14.05.2020

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do SIWZ – 14.05.2020

OGŁOSZENIA

Zawiadomienie o Przedłużeniu Terminu składania ofert – 21.05.2020
Ogłoszenie o z mianie ogłoszenia – 21.05.2020

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia do SIWZ – 22.05.2020

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 27.05.2020

ZAŁĄCZNIKI ii

Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą – 23.06.2020
Oświadczenie – 23.06.2020

WYNIKI

Wyniki – 16.07.2020