SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Cze 8

Przetarg na zakup i dostawę sprzętu medycznego na potrzeby realizacji projektu pn. Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w sprzęt medyczny oraz do dezynfekcji celem przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 II część.

Przetarg na zakup i dostawę sprzętu medycznego na potrzeby realizacji projektu pn. Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w sprzęt medyczny oraz do dezynfekcji celem przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 II część.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 08.06.2020
Rzut RTG – 08.06.2020
SIWZ – 08.06.2020
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – 08.06.2020

ZAŁĄCZNIKI

Zawiadomienie o zmianie terminu otwarcia ofert – 16.06.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 16.06.2020

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ – 18.06.2020
Załącznik do Wyjaśnień – Pakiet nr 2 – 18.06.2020

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 22.06.2020