SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Paź 1

Przetarg na zakup i dostawa sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj – jutro lepsza praca niż dzisiaj” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania “Modernizacja stanowisk pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie 4 postępowanie

Przetarg na zakup i dostawa sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj – jutro lepsza praca niż dzisiaj” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania “Modernizacja stanowisk pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie 4 postępowanie

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 01.10.2019
SIWZ – 01.10.2019

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – 01.10.2019

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 09.10.2019

WYNIKI

Wyniki – 17.10.2019