SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Maj 16

Przetarg na ubezpieczenie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w zakresie ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych

Przetarg na ubezpieczenie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w zakresie ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 22.05.2019
Ogłoszenie – 16.05.2019
SIWZ – 16.05.2019

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 6.1 opis przedmiotu zamówienia – 16.05.2019
Załącznik 6.2 wykaz mienia all risk – 16.05.2019
Załącznik 6.3 wykaz mienia EEI – 16.05.2019
Załącznik 6.4 zabezpieczenia ppoż – 16.05.2019
Załącznik 6.5 informacje o budynkach – 16.05.2019
Załącznik 6.6 dane do oceny ryzyka – 16.05.2019
Załącznik 6.7 szkodowość – 16.05.2019
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – 16.05.2019

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ – 22.05.2019
Wyjaśnienia nr 2 – 24.05.2019

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 29.05.2019

WYNIKI

Wyniki – 07.06.2019