SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Lut 14

PRZETARG NA ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I TRANSPORTU ZWŁOK OSÓB ZMARŁYCH W SP ZOZ MIEJSKIM SZPITALU ZESPOLONYM W CZĘSTOCHOWIE

PRZETARG NA ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I TRANSPORTU ZWŁOK OSÓB ZMARŁYCH W SP ZOZ MIEJSKIM SZPITALU ZESPOLONYM W CZĘSTOCHOWIE

Ogłoszenie
Ogłoszenie – 14.02.2020
SIWZ – 14.02.2020

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do SIWZ wersja edytowalna – 14.02.2020

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 25.02.2020

WYNIKI

Unieważnienie postępowania – 27.02.2020