SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Lut 13

Przetarg na świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu zwłok osób zmarłych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.

Przetarg na świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu zwłok osób zmarłych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 13.02.2019
SIWZ – 13.02.2019

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki – wersja edytowalna – 13.02.2019

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 25.02.2019

WYNIKI

Wyniki – 12.03.2019