SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Maj 8

Przetarg na Świadczenie usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji (unieszkodliwianiu) odpadów medycznych wytworzonych w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie

Przetarg na Świadczenie usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji (unieszkodliwianiu) odpadów medycznych wytworzonych w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 08.05.2019
SIWZ – 08.05.2019

ZAŁĄCZNIKI

Formularz asortymentowo-cenowy – 08.05.2019
Formularz asortymentowo-cenowy – 08.05.2019
Załączniki w wersji edytowalnej – 08.05.2019

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 17.05.2019

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia – 14.05.2019

WYNIKI

Wyniki – 27.05.2019