SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Lut 13

Przetarg na świadczenie usług w zakresie transportu krwi i materiałów do badan, transportu sanitarnego specjalistycznego i lekarskiego pacjentów, transportu sanitarnego pacjentów z ratownikiem medycznym, transportu sanitarnego z sanitariuszem, transportu w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Przetarg na świadczenie usług w zakresie transportu krwi i materiałów do badan, transportu sanitarnego specjalistycznego i lekarskiego pacjentów, transportu sanitarnego pacjentów z ratownikiem medycznym, transportu sanitarnego z sanitariuszem, transportu w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zmiana terminu – 21.02.2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

– Ogłoszenie – 21.02.2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (II)

Ogłoszenie – 22.02.2019

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ – 22.02.2019
Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ – wersja edytowalna – 22.02.2019

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 13.02.2019
SIWZ – 13.02.2019

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – 13.02.2019

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 27.02.2019

Wyniki:

Wyniki – Transport sanitarny – 14.03.2019