SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Gru 12

Przetarg na świadczenie usług przeprowadzania przeglądów technicznych konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego i aparatury w Miejskim Szpitalu Zespolonym” – Część trzecia (Pakiety od nr 101- 230);

Przetarg na świadczenie usług przeprowadzania przeglądów technicznych konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego i aparatury w Miejskim Szpitalu Zespolonym” – Część trzecia (Pakiety od nr 101- 230);

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 12.12.2018
SIWZ – 12.12.2018

ZAŁĄCZNIKI

Załacznik nr 1 Pakiety – 12.12.2018
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – 12.12.2018
Załacznik nr 1 Pakiety – wersja edytowalna – 12.12.2018

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia nr 1 – 18.12.2018

INFORMACJA Z OTWACIA OFERT

Inforrmacja z publicznego otwarcia ofert – 21.12.2018

PAKIETY

Pakiety – 21.12.2018

WNIOSEK

Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą – 14.01.2019

WYNIKI

Wyniki – 25.01.2019