SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Wrz 28

Przetarg na rozbudowę, modernizację obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego w zakresie modernizacji instalacji i central klimatyzacyjno- wentylacyjnych Bloku Operacyjnego -II etap Pawilon C Szpitala przy ul. Mirowskiej 15 – 2 postępowanie

Przetarg na rozbudowę, modernizację obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego w zakresie modernizacji instalacji i central klimatyzacyjno- wentylacyjnych Bloku Operacyjnego -II etap Pawilon C Szpitala przy ul. Mirowskiej 15 – 2 postępowanie

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 28.09.2018
SIWZ – 28.09.2018
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – 28.09.2018
Przedmiar – 28.09.2018

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 15.10.2018

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik – opis – 28.09.2018
Załącznik – Schemat – 28.09.2018
Załącznik – Schemat 2 – 28.09.2018

WYNIKI

Wyniki – 18.10.2018