SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Wrz 7

Przetarg na rozbudowę, modernizację obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego” w zakresie modernizacji instalacji i central klimatyzacyjno – wentylacyjnych Bloku Operacyjnego – II etap – Pawilon „C’” szpitala przy ul Mirowskiej 15

Przetarg na rozbudowę, modernizację obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego” w zakresie modernizacji instalacji i central klimatyzacyjno – wentylacyjnych Bloku Operacyjnego – II etap – Pawilon „C’” szpitala przy ul Mirowskiej 15

OGŁOSZENIE

Informacja o unieważnieniu przetargu – 26.09.2018
Ogłoszenie – 07.09.2018
SIWZ – 07.09.2018
Przedmiar – 07.09.2018

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia do SIWZ – 17.09.2018
Wyjaśnienia nr 2 – 18.09.2018

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 24.09.2018

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – opis – 07.09.2018
Załącznik nr 2 – 07.09.2018
Załącznik nr 3 – 07.09.2018
Wentylacja Blok operacyjny – wersja edytowalna – 07.09.2018