SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Wrz 19

Przetarg na modernizację Pawilonu F – montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz montaż systemu oddymiania w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego – obiekt przy ul. Mirowskiej 15” realizowany w ramach zadania pn. „Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.” – II postępowanie

Przetarg na modernizację Pawilonu F – montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz montaż systemu oddymiania w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego – obiekt przy ul. Mirowskiej 15” realizowany w ramach zadania pn. „Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.” – II postępowanie

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 19.09.2019
SIWZ – 19.09.2019

ZAŁĄCZNIKI

Przedmiar – 19.09.2019
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – 19.09.2019

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 07.10.2019

WYNIKI

Wyniki – 15.10.2019