SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Wrz 11

Przetarg na modernizację instalacji gazów medycznych zgodnie z zaleceniami przeglądu w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12” realizowany w ramach zadania pn. „Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.

Przetarg na modernizację instalacji gazów medycznych zgodnie z zaleceniami przeglądu w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12” realizowany w ramach zadania pn. „Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 11.09.2019
SIWZ – 11.09.2019

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – 11.09.2019
Przedmiar – 11.09.2019

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 26.09.2019

UNIEWAŻNIENIE

Unieważnienie przetargu – 30.09.2019