SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Paź 4

Przetarg na modernizację instalacji gazów medycznych zgodnie z zaleceniami przeglądu w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12” realizowany w ramach zadania pn. „Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.” 2 postępowanie

Przetarg na modernizację instalacji gazów medycznych zgodnie z zaleceniami przeglądu w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12” realizowany w ramach zadania pn. „Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.” 2 postępowanie

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Gazy2 – 04.10.2019
SIWZ – 04.10.2019
Przedmiar – 04.10.2019

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – 04.10.2019

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 21.10.2019

WYNIKI

Wyniki – 30.10.2019