SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Lip 31

Przetarg na modernizację i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.

Przetarg na modernizację i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.
OGŁOSZENIE

Zmiana terminu złożenia i otwarcia ofert – 07.08.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 07.08.2019

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 31.07.2019
SIWZ – 31.07.2019

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – 31.07.2019

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia nr 1 – 07.08.2019

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 12.08.2019

WNIOSEK

Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą – 09.09.2019
Oświadczenie – 09.09.2019

WYNIKI

Wyniki – 12.09.2019