SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Gru 2

Przetarg na dzierżawę koncentratorów tlenu do domowego leczenia tlenem dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 – II Postępowanie

Przetarg na dzierżawę koncentratorów tlenu do domowego leczenia tlenem dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 – II Postępowanie

OGŁOSZENIE

SIWZ – 02.12.2019
Ogłoszenie – 02.12.2019

ZAŁĄCZNIKI

Załącnziki do SIWZ – wersja edytowalna – 02.12.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ – 02.12.2019

UNIEWAŻNIENIE

?Unieważnienie postępowania – 12.12.2019