SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Lut 4

Przetarg na dostawę tlenu medycznego, dwutlenku węgla medycznego, ciekłego azotu i podtlenku azotu w butlach oraz dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika na tlen dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Przetarg na dostawę tlenu medycznego, dwutlenku węgla medycznego, ciekłego azotu i podtlenku azotu w butlach oraz dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika na tlen dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 04.02.2019
SIWZ – 04.02.2019

PAKIETY

Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiety 1-3 – 04.02.2019
Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiety 1-3 – 04.02.2019
Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet 4 – 04.02.2019
Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet 4 – 04.02.2019

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki – wersja edytowalna – 04.02.2019

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 12.02.2019

WYNIKI

Wyniki – 01.03.2019