SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Wrz 23

Przetarg na dostawę środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – II Postępowanie

Przetarg na dostawę środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – II Postępowanie.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 23.09.2019
SIWZ – 23.09.2019

ZAŁĄCZNIKI

Formularz asortymenotow – cenowy – 23.09.2019
Formularz asortymenotow – cenowy – 23.09.2019
Załącznik do SIWZ – wersja edytowalna – 23.09.2019

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 03.10.2019

WYNIKI

Wyniki – 18.10.2019