SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Maj 27

Przetarg na dostawę środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpital Zespolonego w Częstochowie (część pierwsza) w podziale na 5 pakietów

Przetarg na dostawę środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpital Zespolonego w Częstochowie (część pierwsza) w podziale na 5 pakietów

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 27.05.2019
SIWZ – 27.05.2019

ZAŁĄCZNIKI

Formularz asortymentowo-cenowy – 27.05.2019
Formularz asortymentowo-cenowy – pakiet nr 1 – 27.05.2019
Formularz asortymentowo-cenowy – pakiet nr 2 – 27.05.2019
Formularz asortymentowo-cenowy – pakiet nr 3 – 27.05.2019
Formularz asortymentowo-cenowy – pakiet nr 4 – 27.05.2019
Formularz asortymentowo-cenowy – pakiet nr 5 – 27.05.2019
Załączniki wersja edytowalna – 27.05.2019

WYJAŚNIENIA

Sprostowanie do Wyjaśnień nr 2 – 06.06.2019
Wyjaśnienia do SIWZ – 05.06.2019
Wyjaśnienia nr 2 – 06.06.2019

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 10.06.2019

WYNIKI

Wyniki – 03.07.2019