SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Kwi 15

Przetarg na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie- drugie postępowanie

Przetarg na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie- drugie postępowanie

OGŁOSZENIE
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 24.04.2019
Przesunięcie terminu składania ofert – 24.04.2019
Ogloszenie – 15.04.2019
SIWZ – 15.04.2019

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia – 24.04.2019

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 29.04.2019

ZAŁĄCZNIKI

Formularz asortymentowo-cenowy – Jednorazówka – 15.04.2019
Formularz asortymentowo-cenowy – P I – 15.04.2019
Formularz asortymentowo-cenowy – P II – 15.04.2019
Formularz asortymentowo-cenowy – P III – 15.04.2019
Formularz asortymentowo-cenowy – P IV – 15.04.2019
Formularz asortymentowo-cenowy – P V – 15.04.2019
Formularz asortymentowo-cenowy – P VI – 15.04.2019
Formularz asortymentowo-cenowy – P VII – 15.04.2019
Formularz asortymentowo-cenowy – P VIII – 15.04.2019
Formularz asortymentowo-cenowy – P IX – 15.04.2019
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – 15.04.2019

WYNIKI

Wyniki – 17.05.2019