SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Kwi 1

Przetarg na dostawę sprzętu do zamkniętego systemu pobierania krwi w technice próżniowej.

Przetarg na dostawę sprzętu do zamkniętego systemu pobierania krwi w technice próżniowej.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 01.04.2019
SIWZ – 01.04.2019

ZAŁĄCZNIKI

Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą – 09.05.2019
Oświadczenie w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą – 09.05.2019
Załączniki do SIWZ. – 01.04.2019

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia – 09.04.2019
Wyjaśnienia nr 2 – 11.04.2019

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

informacja – 15.04.2019

WYNIKI

Wyniki – 13.05.2019