SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Paź 8

Przetarg na dostawę siatek chirurgicznych i staplerów dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Przetarg na dostawę siatek chirurgicznych i staplerów dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 08.10.2019
SIWZ – 08.10.2019

ZAŁĄCZNIKI

Pakiety – 08.10.2019
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – 08.10.2019

WYJAŚNIENIA

Pytania i Odpowiedzi – 16.10.2019

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 21.10.2019

WYNIKI

Wyniki – 06.11.2019