SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Paź 16

Przetarg na dostawę siatek chirurgicznych i staplerów dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w podziale na 10 pakietów.

Przetarg na dostawę siatek chirurgicznych i staplerów dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w podziale na 10 pakietów.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie nr 636960 – 16.10.2018
SIWZ – 16.10.2018
Formularz asortymentowo-cenowy – 16.10.2018

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia nr 1 – 23.10.2018

FORMACJA EGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 26.10.2018

ZAŁĄCZNIKI

Formularz asortymentowo-cenowy – 16.10.2018
Załączniki – wersja edytowalna – 16.10.2018
Zmiana SIWZ – Formularz oferty (poprawiony) – 24.10.2018
Zmiana SIWZ – Formularz oferty (poprawiony) – wersja edytowalna – 24.10.2018

WYNIKI

Wyniki – 14.11.2018