SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Cze 26

Przetarg na dostawę produktów leczniczych oraz preparatów żywieniowych dla pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego-III postępowanie.

Przetarg na dostawę produktów leczniczych oraz preparatów żywieniowych dla pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego-III postępowanie.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie – 26.06.2019
SIWZ – 26.06.2019

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Formularz asortymentowo – cenowy – 26.06.2019
Załącznik Formularz asortymentowo – cenowy – wersja edytowalna – 26.06.2019
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – 26.06.2019

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia nr 1 – 04.07.2019

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 09.07.2019

WYNIKI

Wyniki – 25.07.2019