SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Cze 4

Przetarg na dostawę produktów leczniczych oraz preparatów żywieniowych dla pacjentów Miejskiego Szpitala Zespolonego II postępowanie.

Przetarg na dostawę produktów leczniczych oraz preparatów żywieniowych dla pacjentów Miejskiego Szpitala Zespolonego II postępowanie.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie dostawa produktów leczn.nr 556255 – 04.06.2019
SIWZ – 04.06.2019

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Formularz asortymentowo-cenowy – 04.06.2019
Załącznik Formularz asortymentowo-cenowy – wersja edytowalna – 04.06.2019
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – 04.06.2019

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia II – 11.06.2019

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Informacja – 13.06.2019

WYNIKI

Unieważnienie postępowania – 24.06.2019